ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือรูปร่ม แผ่กว้าง เปลือกสีน้ำตาล
ปนเทา ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว
ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอกป้อมสั้นกว่าลั่นทมขาว กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 20- 30 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนหรือสอบ แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมันด้านล่างมีขน
ดอก (Flower) : สีแดง หรือมีหลายสีในดอกเดียวกัน มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ซอกใบบริเวณ
ปลายกิ่ง ช่อละ 8-16 ดอก กลีบดอกมีทั้งที่ซ้อนเหลื่อมและไม่ซ้อนเหลื่อมกัน โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ภาย
ในมีขน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 เซนติเมตร

ลั่นทมแดง

ดอก ดอกช่อออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ซ้อนเหลื่อมกัน ปลายกลีบแหลมหรือมีติ่งแหลม และปลายกลีบไม่โค้งไปทางหลอดดอกมากนัก เมื่อดอกย่อยบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. กลีบดอกสีชมพูแดง ก้านดอกมีสีม่วงแดง


ลั่นทมแดง


ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก เป็นฝักคู่ กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร มีเมล็ดจำนวนมาก
แบน มีปีกสีขาว
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ทรงพุ่มสวย ดอกสวยมีกลิ่นหอม ปลูกประดับในที่สาธารณะ
วัด สถานที่ราชการ ริมทะเล รีสอร์ท ทนแล้ง
ประโยชน์ : เปลือกต้น แก้ไข้ ยาถ่ายขับระดู แก้ปวดฟัน แก้คัน เนื้อไม้ แก้ไอ ขับพยาธิ แก่น คุมกำเนิด ถ่ายพิษ
แก้ผิวหนัง ใบ แก้บาดทะยัก แก้ปวดบวม รักษาหืด


ลั่นทมแดง


ลั่นทมแดง


เพิ่งจะทราบว่าลั่นทมที่ปลูกเป็นลั่นทมแดง สวยดีคะดอกออกเป็นพุ่มทรงกรวย มีสีแดง ม่วง ชมพูรอบๆใบ