หนูก็เป็นนักเรียนไทย

หนูก็เป็นนักเรียนไทย


จะบ้านนอก หรือในเมือง ใช่เรื่องใหญ่
โรงเรียนใคร โรงเรียนเรา โรงเรียนท่าน
โรงเรียนรัฐ โรงเรียนราษฎร์ ใช่สำคัญ
อย่าแบ่งชั้น โปรดแบ่งปัน ให้เท่าเทียม
***********************
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
เด็กชาติไหน ล้วนเด็กไทย ใช่มาเสี้ยม
เด็กบ้านนอก ที่ใฝ่รู้ อยู่อย่างเจียม
ความเท่าเทียม ผู้ใหญ่จ๋า อย่าดูดาย
***********************
อำนาจใคร อำนาจเรา อำนาจท่าน
เลิกแย่งกัน หันมาดู พวกหนูหน่อย
เด็กบ้านนอก ผู้ห่างไกล ยังเฝ้าคอย
ขอเพียงน้อย ช่วยเติมฝัน ปันน้ำใจ