...ขอรวมภาพนพรัตน์กับเพลงนี้
พอเป็นที่จำเริญบันเทิงได้
เนื้อร้องเศร้าแต่เจ้าของยิ้มละไม
หลากสื่อให้ท่านยลและยินกัน
นางเอกนางโกงโยงเข้าเรื่อง
มิขุ่นเคืองสาวใดหมายเยาะหยัน
เพียงเข้าใจอกชายที่จาบัล
ร้องแทนกันหยุดรักลวงทั้งปวงเอย


นางเอกหรือนางโกง" นพรัตน์ ไม้หอม


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=KH2BfWAEdPM