ที่แคลิฟอร์เนียถนนที่ใช้เส้นทางสำหรับรถยนต์ รถบรรทุก รถเล็ก รถใหญ่ จะมีการแบ่งเลนตีเส้นขาวไว้ให้สำหรับ
คนที่ใช้จักรยานปั่นไปทำงานหรือปั่นเพื่อออกกำลังกาย ให้ทั้งสองฝั่งถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันการขับเกินเลน
ทำให้ผู้ขับรถเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ส่วนในซอยเล็กๆ หรือในหมู่บ้านไม่มีคะ ถ้าถนนบางที่ไม่ได้แบ่งเลนให้คน
ปั่นจักรยานปั่นบนฟุตบาทได้เพื่อความปลอดภัย ส่วนทางด่วนไม่ให้จักรยานขึ้นนะคะ เมื่อวานดูคลิปนักปั่นจักรยาน
บ้านเราเห็นในคลิปหัวใจจะวายทั้งรถใหญ่ รถเล็ก หลีกกันวุ่นวาย กลัวคะ ช่วงนี้บ้านเราก็ฮิตปั่นจักรยานกันมากขึ้น

ภาพถนนสำหรับนักปั่นจักรยานมาฝากคะ ไม่ค่อยชัดถ่ายผ่านกระจกรถแต่ก็อยากเสนอคะ ฮ่า

มีหลายกลุ่มคะ
ถนนที่เหมาะสำหรับนักปั่นจักรยาน


ถนนที่เหมาะสำหรับนักปั่นจักรยาน


ถนนที่เหมาะสำหรับนักปั่นจักรยาน


ถนนที่เหมาะสำหรับนักปั่นจักรยาน