การบันทึกรายการถ่ายทอดสดออนไลน์ทั้งวีดีโอหรือสถานีวิทยุออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Wfhjo9-4rlk