ตอนเช้าวันหยุดก็เป็นวันปกติที่ฉันออกเดินสู่ทุ่งหญ้าชายเลน ชมนก ชมไม้ ชมพระอาทิตย์ขึ้น สูดอากาศบริสุทธิ์
เห็นกระยางขาวเล็กเกาะอยู่ขอบราวสะพานไม้ก็ลองใช้กล้องซุมดึงเข้ามาใกล้ๆ เห็นปากนกโดนไม้หรือหญ้าแข็ง
แทงตรงใต้ปากคงโดนช่วงจังหวะพุ่งจิกปลา ฉันพยายามเขยิบเข้าไปใกล้ๆนก ใกล้จะถึงอยู่แล้วเชียวบินหนีซ่ะ
ซักพักก็บินกลับมาหาอีกคงอยากให้ช่วยใจหนึ่งก็คงกลัว บินไปมาเกาะที่เดิม 2-3 รอบ นกก็เขยิบหนีอีก ป่านนี้
นกเป็นไงบ้างหนอ


นกโดนกิ่งไม้แทงปากอยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้


นกโดนกิ่งไม้แทงปากอยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้


นกโดนกิ่งไม้แทงปากอยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้


นกโดนกิ่งไม้แทงปากอยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้