โปรแกรมฟรีเล่น Line ซึ่งเป็น social network ที่คนไทยนิยมใช้งาน สามารถนำมาเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=4bX3OjPx188