เดินหาส่องนกเช้าๆได้มาอีกหนึ่งชนิดคะ เสียงร้องนอพันธุ์นี้เพราะมากร้องเสียงดัง ดูตื่นคนเดินเข้าใกล้บินหนีจ้อย

Long Billed Curlew วงศ์นกอีก๋อย นกปากซ่อม

Long Billed Curlew เป็นนกหาปลาอีกชนิดหนึ่งอยู่วงศ์นกอีก๋อย นกปากซ่อม ปากยาวงอเหมาะสำหรับเจาะ
หอย เจาะรู Long Billed Curlew เป็น shorebird ขนาดใหญ่ในอเมริกาเหนือ สายพันธุ์นี้เป็นที่เรียกว่า "sicklebird"
และ ""candlestick bird" สายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในภาคกลางและตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ


Long Billed Curlew วงศ์นกอีก๋อย นกปากซ่อม


Long Billed Curlew วงศ์นกอีก๋อย นกปากซ่อม