วิธีการสร้างลายเซ็นต์ในอีเมล์แบบง่ายๆ รูปแบบน่าสนใจ

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Z7N4vIyUcg8