วิธีการใช้ Windows Live writer ฟรีแวร์ที่สามารถช่วยในการเขียนบทความใน blogger

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=AuqhAmz4fV8