วันนี้ก็เหมือนเดิมคะพี่น้องเรื่องของนก วันหยุดก็ชอบเดินป่า เดินเขา เนินต่ำ เนินเล็ก กิจกรรมความชอบแต่ละคน
ก็แตกต่างกันไปฉันอยู่ได้เป็นวันนะคะ ถ้าพาไปเดินชอปปิ้ง 30 นาทีอยากกลับบ้านแทบตายไม่ชอบท่องเที่ยวที่มีคน
เยอะ นำภาพนกดำน้ำมาให้ชมคะ

นกเป็ดดำน้ำ Western Grebe หรือเรียกว่าเป็ดตะวันตกถิ่นฐานอาศัยอยู่อเมริกาเหนือ จะสร้างสร้างบนพื้นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่
และหนองน้ำชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ ในช่วงฤดูหนาวประชากรภาคเหนือจะโยกย้ายไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของชายฝั่งมหาสมุทร
อาหารโดยทั่วไปของนกชนิดนี้ เช่น ปลาคาร์พ ปลาเฮอริ่ง หอย ปู และซาลาแมนเด


นกเป็ดดำน้ำ Western Grebe


นกเป็ดดำน้ำ Western Grebe

นกเป็ดดำน้ำ Western Grebe