แก่งกระเบา จ.มุกดาหาร ครับพี่น้อง กลับบ้านปีใหม่นี้ ว่าสิพาครอบครัวไปเที่ยว เพิ่นว่าอากาศดี ของกินแซบ ไผสิไปพ้อกันเด้อครับเด้อ
กลับบ้านปีใหม่นี้ ว่าสิไปแก่งกระเบา

เพิ่นว่าลักษณะเด่นของแก่งกะเบา คือ มีแก่งหินและโขดหินที่ขวางกั้นแม่น้ำโขง สายน้ำโขงที่ไหลมาจะมากระทบกับแก่งหินและมีการกัดเซาะทำให้เกิดรูปร่างที่ สวยงาม ในบางที่จะเป็นลักษณะเหมือนกับหลุมลึกบางที่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนถ้ำใต้น้ำ ซึ่งมีความสวยงามมากในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจมากมาย ทั้งมาทำกิจกรรมภายในครอบครัวหรือแม้กระทั่งมาเล่นน้ำก็ตาม
กลับบ้านปีใหม่นี้ ว่าสิไปแก่งกระเบา