Northern pintail ถ้าให้เดา เดาอีกแล้ว ฮ่า น่าจะเป็นเป็ดหางชี้ภาคเหนือ ทางอาจารย์กู้ลเกิลฝรั่งบอกว่าเป็นเป็ดหล่อ
ที่สุดในโลกในบรรดาเป็ด เป็นเป็ดอพยพหน้าหนาวทางแคลิฟอร์เนียจะเห็นเป็ดพวกนี้ก็เข้าหน้าหนาวนี่หล่ะคะ จะอพยพ
ไปที่ไหนนั้นต้องดูแผนที่นกนะ พบเป็ดชนิดนี้มากที่สุดที่มีการกระจายทางภูมิศาสตร์กว้างสายพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือของยุโรป
เอเชียและอเมริกาเหนือ ดูความหล่อกันคะว่าหล่อแค่ไหน

Northern pintail เป็ดหล่อที่สุดในโลก


Northern pintail เป็ดหล่อที่สุดในโลก


Northern pintail เป็ดหล่อที่สุดในโลก


Northern pintail เป็ดหล่อที่สุดในโลก

ภาพนี้เป็ดผู้หญิงคะ อิ อิ
Northern pintail เป็ดหล่อที่สุดในโลก


Northern pintail เป็ดหล่อที่สุดในโลก