วิธีการค้นหาโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ที่ไม่ค้นเคยหรือไม่เคยรู้จัก ให้สามารถเปิดใช้งานได้

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=bCwHF0nnY4I