มาดูความน่ารักของเด็กหญิงต้นหอม ในการสวดมนต์ทำวัตรเย็น แ่ต่เนื่องจากวันนี้เธอง่วงมาก สภาพเลยเป็นแบบนี้

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=XHZmwdIfpwQ