นกกระจอกน้อยน่ารักดีคะ หัวลายคาดมงกุฏขาว ปากเหลือง แปลตามฝรั่งอ.กู้ลเกิล
เก็บภาพความน่ารักมาฝากคะ

นกกระจอกหัวมงกุฏขาว White crowned sparrow


นกกระจอกหัวมงกุฏขาว White crowned sparrow


นกกระจอกหัวมงกุฏขาว White crowned sparrow


นกกระจอกหัวมงกุฏขาว White crowned sparrow

รายละเอียดของนกคะ ก๊อปฝรั่งมาอีกที นกกระจอกหัวมงกุฏขาว White crowned sparrow
นกกระจอกหัวมงกุฏขาว White crowned sparrow