วันเคลื่อนเดือนคล้อย ใจไม่เคยลืมเธอ...

ผ่านกี่คืน ที่ยืนฝัน
ผ่านกี่วัน ยังฝันยังเฝ้า
ผ่านกี่เดือน ยังเตือนเรา
กี่ปีแล้วเล่า ยังเฝ้าเตือน
.
คงไม่คลาย ไม่มีหมายจะสิ้นสุด
ไม่อาจหยุด หัวใจให้คลายเคลื่อน
เพราะเขาอยู่ในใจ ใช่ปีเดือน
ไม่อาจเคลื่อน เลื่อนลอยในเวลา
.
จึงต้องมา ดังสัญญาผูกมัด
ไม่อาจตัด สายใยคนึงหา
เพราะไม่มีเหตุผล ไม่มีกาลเวลา
จึงต้องมา หากแม้นว่าไม่สิ้นใจ..
.
++++++++++++++++++++++


วันเคลื่อนเดือนคล้อย ใจไม่เคยลืมเธอ...