ใกล้จะฮอดวันปีใหม่แล้วเด้อพี่น้อง หลายๆคนกะมีวันลาหลายมื้อ คนจะได้เดินทางกลับอีสานบ้านเฮาไว แต่หลายคนมีวันลาหน่อย กะบ่เป็นหยัง การขับรถขับรากะให้เพิ่มระมัดระวังเป็นสองสามเท่าเด้อ ช่วงเทศกาลขอให้เดินทางปลอดภัยกลับบ้านทุกคนทุกท่าน
พ้อกันที่อีสานบ้านเฮาพุ่นหละครับ