ทดลองเล่นคะ ทำวิดิโอสโลโมชั่น ชีวิตนี้ว่างมากวันหยุดคนไม่มีลูกปั๋วนิช่างว่างจริงๆ ภาพสโลโมชั่น Samsung Galaxy Tab 4ภาพสโลโมชั่น Samsung Galaxy Tab 4


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=rxw-5vWgmJM


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=RbY7K6DazA0