พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ ททท. จัดเคาท์ดาวน์ปีใหม่ที่นี่

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

ยืนถ่ายภาพกันสะพานพุทธเลยครับ ตากล้องเยอะมากเหมือนกัน

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ

สวัสดีปีใหม่ 2559 ครับ

พลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณพลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณพลุปีใหม่ คุ้งน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณ