สวัสดีครับพี่น้องชาวเว็บไซต์บ้านมหา วันนี้ผมได้มีโอากาสเขียนบทความเกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร มีหลายๆคนที่ชอบถามคนสกลนคร ว่ากินหมาไหม
ผมก็เลยหาข้อมูลแล้วก็สรุปมาเป็นบทความเกี่ยวกับความจริงของ "คนกินหมา" ของจังหวัดสกลนคร เพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์อีสานร้อยแปดเด้อ
http://esan108.com/คนกินหมา.html

ทำไมถึงว่าคนสกล "กินหมา"