แก้ปัญหาโปรแกรม Windows Live Writer แจ้ง error

วิธีการง่ายๆ ในการแก้ปัญหาโปรแกรม Windows Live writer แจ้ง error เกี่ยวกับ username และ password


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=RXbSuxaQgHI