ครื้นครื้นฟ้าเปิดป่องไขแจ
เถิงเดือนสามฤกษ์ยามไขแจ้ง
ฝูงคนเฒ่าโบฮาณเฝ้าผ่อ
แลบ่อนเบื้องภายก้ำปัจฉิม
แดดแจ่มแจ้งฟ้าโล่งสดใส
เมฆาแปนเปล่าแนวปิดกั้น
จึงทายไว้ฝนดีน้ำท่า
ข้าวและน้ำดีล้วนมั่งพูน
พี่น้องเอ๋ย