อบรมการเขียน การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ ในโครงการ อ.ส.ท. to the regions

http://forum.khonkaenlink.info/index...pic=17531355.0