วิธีในการอัพโหลดไฟล์เสียงไปยังเวบไซต์ social media ที่ Soundcloud ด้วยอุปกรณ์ Smartphone หรือแทบเลต

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=i6IMe3_5OSQ