สิบนิ้ว ประณตน้อม ก้มขาบวันทา
เหล่าครูบาอาจารย์ ผ่านเผยเฉลยซี้
ปราชญ์เมธีผู้ฮู้ อิดูหลูโตนแหน่
โผดผายแก่ผู้ข้า มาเว้ากล่าวนำ ท่านเฮย

มรดกอันเลิศล้ำ ท้องถิ่นดินอีสาน
แต่บูฮานกาลกก ยกแถลงแปงปั้น
หลายบทบั้น สำคัญฮักห่อ
พอให้ลุนเหล่าลื้อ ถือไว้คู่เวียง

คันหาก แม่นเบิ๊ดเกลี้ยง เสียงส่อซอแซว
ย่านเบิดแนวอีสาน ต่อกาลภายหน้า
ขอสุมาก่อนแหล่ว ตามแนวคนถ่อย
ผู้ข้ายังอ่อนด้อย แถมถ้อยซ่อยเติม แดถ่อน ท่านเฮยฯฝากเนื้อ..ฝากตัวขอรับ..ฝากเนื้อ..ฝากตัวขอรับ..ฝากเนื้อ..ฝากตัวขอรับ..