วิธีใช้โปรแกรม Photoscape ในการลบพื้นหลัง หรือเปลี่ยนพื้นหลังในภาพถ่ายแบบง่ายๆ กับโปรแกรมฟรี

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=v2OagmEKwlM