ในเมื่อเราไม่อาจหลุดพ้นจากโลกีย์วิสัย หรือไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะหาทางหลุดพ้นดั่งพระอริยะท่านได้แล้วไซร้ ก็ควรมีแนวทางดำเนินชีวิตที่จะทำให้อยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ทุกข์นัก ลองมาปฏิบัติตามคำสอนของพระอริยสงฆ์ท่านกันฮะ


ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
วิธีใช้หนี้พ่อแม่, หน้าที่ของเด็ก, หน้าที่ของลูก, ข้อคิดในการดำเนินชีวิต,
มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ, วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
วิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
โหลด >>> http://goo.gl/mLeufT

ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
รวมคำสอนให้ผู้มีหน้าที่เป็นสามีและภรรยาทั้งหลายได้อ่าน เพื่อให้ตระหนักในความรู้
และรายละเอียดย่อยเพื่อประโยชน์ สูงสุดต่อตนเองและครอบครัวสืบต่อไป
สามีภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
โหลด >>> https://goo.gl/ai0Dmq


ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
กรรมคืออะไร หลักกรรมนอกพระพุทธศาสนา
จะพิสูจน์กรรมได้อย่างไร แนวคิดเรื่องกรรม กรรมเวร
เพราะเหตุไรจึงไม่เชื่อเรื่องกรรม การให้ผลของกรรม
ความเข้าใจเรื่องกรรม
สมเด็จพระญาณสังวร
>>> http://goo.gl/Hjku3x

ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
ความโกรธเป็นไฉน ? จงมีสติเมื่อเกิดความโกรธ วิธีชะลอความโกรธ
วิธีฝึกตนไม่ให้โกรธง่าย เมตตาระงับความโกรธ วิเคราะห์สาเหตุของความโกรธ
รักษาจิตให้คิดในทางที่ถูก ฝึกจิตให้มีความสงบ สำคัญที่ความคิด
วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ
สมเด็จพระญาณสังวร
>>> http://goo.gl/mNB1W9

ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
คนทั่วไป ที่เรียกว่าคฤหัสถ์ มีหลักความประพฤติพื้นฐาน เป็นหลักประกันของชีวิต
ได้แก่การปฏิบัติตามหลักในสิงคาลกสูตร ที่เรียกว่าคิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ์
ได้แก่ เว้นความชั่ว ๑๔ ประการ แล้ว เตรียมชีวิตด้วยการคบหาคนและจัดสรรทรัพย์ให้ดี
หลักสูตรอารยชน - A Curriculum for Civilized People [ฉบับไทย-อังกฤษ]
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
โหลด >>> https://goo.gl/wDP9gC

ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
อดีตแก้คืนไม่ได้ แต่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราทำได้ ต้องสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อกรรมแต่ละอย่าง
กรรมเก่า เราควรวางความรู้สึกอย่างไร เอามาใช้ประโยชน์อย่างไร กรรมใหม่ เราควรทำอย่างไร
เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม
พระพรหมคุณาภรณ์
>>> http://goo.gl/ceKSmj

ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
การบวชถือว่าเป็นการฝึกฝนตนเอง คือการศึกษาที่จะพยายามละ
หรือขจัดกิเลส สิ่งเศร้าหมองจิต ความชั่วร้ายต่างๆให้หมดไป
สอนนาค สอนฑิต
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
>>> https://goo.gl/1M3J3G

ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
ผู้คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทุกข์เพราะความคิด แม้มีมากมายเพียงใด หากมัวนึกถึงแต่สิ่งที่ตนยังไม่มี
หรือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สูญเสียไป ก็ไม่มีความสุข เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดั่งใจได้
แต่เราสามารถปรับใจของเราให้เป็นสุขได้ แม้ทุกข์มากระทบ
พลิกจิต ชีวิตเปลี่ยน
พระไพศาล วิสาโล
>>> https://goo.gl/6yQNZY

ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
ครอบครัวในปัจจุบันนี้ หลายท่านมีปัญหา และไม่รู้จะหาทางออกให้กับตนเองได้อย่างไร?
หนังสือเล่มนี้ จะเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับใครหลายๆ คน
ลูกไม่ดี แก้ที่พ่อแม่ พ่อแม่ไม่ดี แก้ที่ลูก
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
ดาวน์โหลด >>> https://goo.gl/oJMdBx

ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
ครอบครัวไม่สุขเป็นเพราะเหตุใด ? สามีไม่ดี ภรรยาไม่ดี ภรรยาที่ดี สามีที่ดี เป็นอย่างไร
สามีไม่ดี แก้ที่ภรรยา ภรรยาไม่ดี แก้ที่สามี
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
ดาวน์โหลด >>> https://goo.gl/yblvcq

ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
การทำบุญที่ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและส่วนรวม ประโยชน์ทางด้านวัตถุหรือกายภาพ และประโยชน์ทางจิตใจ
30 วิธีทำบุญ เพื่อสุขภาพใจและสุขภาพสังคม
พระไพศาล วิสาโล
ดาวน์โหลด >>> https://goo.gl/muz0QE

ธรรมะ ภาษาขาวบ้าน
การทำบุญและปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆ ที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จวบจนหัวถึงหมอน
หลักการทำบุญ
พระวิจิตรธรรมาภรณ์
>>> https://goo.gl/UJfrPf

ขอบคุณ ธรรมะอินเทรนด์


ฝากช่วยอุดหนุนผลงาน e book กลอนผญาขำๆด้วยนะครับ ทำเพื่อหาทุนซื้อหนังสือธรรมะแจกฮะ อิอิ
>>> http://goo.gl/svfTj9 <<<