นกอพยพตามฤดูกาลพบมากที่สุดช่วงหน้าร้อนค่ะ หลังจากหมดหน้าร้อนก็ย้ายไปที่อื่น
นกปากยาวคล้ายซ่อม "ส้อม" หากินตามน้ำกร่อย ชายเลน เมื่อวานไปดูอีกรอบนกย้าย
ไปหมดแล้วค่ะ

นกซ่อมทะเลปากยาว Long-Billed Curlew

นกซ่อมทะเลปากยาว Long-Billed Curlew

นกซ่อมทะเลปากยาว Long-Billed Curlew

นกซ่อมทะเลปากยาว Long-Billed Curlew