ภาพในหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ข้าพเจ้ามีไว้ ณ ที่ต่างแดน

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป