แสงแรก กับนกนางนวลครับ
ตากอากาศ ที่เดิม พ.ศ. ใหม่

ตากอากาศ ที่เดิม พ.ศ. ใหม่

ตากอากาศ ที่เดิม พ.ศ. ใหม่

ตากอากาศ ที่เดิม พ.ศ. ใหม่