นกกระจิบแก้มส้ม orange-cheeked waxbill เป็นนกระจิบอีกสายพันธุ์ถิ่นกำเนิดแอฟริกากลาง
เป็นนกเลี้ยงน่ารักอยู่ในตระกูลนกร้องเพลง แต่ว่ามาโผล่ที่แคลิฟอร์เนี้ยใต้คงซิหลุดออกจากกรงขยายพันธุ์
น่ารักดีค่ะ จะเห็นช่วงสายๆ บ่ายก็หายไป

ตัวจิ๋วน่ารัก ยืนเกาะรั้ว
นกกระจิบแก้มส้ม orange-cheeked waxbill


หันหน้าสู้กล้อง
นกกระจิบแก้มส้ม orange-cheeked waxbill


หันหน้าหนีจ้อย
นกกระจิบแก้มส้ม orange-cheeked waxbill

รวมกันเป็นฝูงหากินหญ้า เมล็ดพืชเล็กๆ
นกกระจิบแก้มส้ม orange-cheeked waxbill


ใกล้เที่ยงพักผ่อน คู่ใครคู่มัน
นกกระจิบแก้มส้ม orange-cheeked waxbill