เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีเวลาไปดูการจัดแข่งขันสุนัขคาบจานร่อน การแข่งขันหรือว่านับแต้มคะแนน
ขึ้นอยู่กับเจ้าของสุนัข ลีลาการโชว์ และความผิดพลาดน้อยของสุนัข มาดูความสามารถของสุนัขกันค่ะ

เตรียม
ลีลาสุนัขแข่งขันคาบจานร่อน

โดด
ลีลาสุนัขแข่งขันคาบจานร่อน

หญิงก็ลงแข่ง
ลีลาสุนัขแข่งขันคาบจานร่อน

งับ
ลีลาสุนัขแข่งขันคาบจานร่อน

กระโดดขี่คอแล้วก็งับ
ลีลาสุนัขแข่งขันคาบจานร่อน


ลีลาสุนัขแข่งขันคาบจานร่อน


ลีลาสุนัขแข่งขันคาบจานร่อน

เจ้าตัวเล็ก
ลีลาสุนัขแข่งขันคาบจานร่อน

โอ๊ยฮ้อน...ไปก่อนดอก ลีลาสุนัขแข่งขันคาบจานร่อน
ลีลาสุนัขแข่งขันคาบจานร่อน