การแข่งขันสุนัขกระโดดไกลเป็นกีฬานิยมอีกประเภทหนึ่งของสุนัขในสหรัฐอเมริกา
โดยให้สุนัขโดดงับหรือแตะของเล่นให้ไกลที่สุดก่อนทิ้งตัวลงน้ำ ระยะกระโดดจะมี
ตัวเลขกำหนดความไกล สุขันตัวไหนโดดไกลเป็นผู้ชนะค่ะ ตามภาพและคลิปมาฝากจ้า
โดยใช้ผู้เล่น 2 คน หรือ 1 คนก็ได้ คนหนึ่งจับสุนัขไว้ อีกคนโยนของเล่น

ภาพแรกค่ะ เตรียมพร้อม
กีฬาการแข่งขันสุนัขกระโดดไกล

ปล่อยตัวสุนัข อีกคนโยนของเล่น ของเล่นเป็นตัวล่อให้กระโดดไกลต้องฝึกการโยนด้วยค่ะ
กีฬาการแข่งขันสุนัขกระโดดไกล

โดด
กีฬาการแข่งขันสุนัขกระโดดไกล

หล่นน้ำตูม
กีฬาการแข่งขันสุนัขกระโดดไกล

ดูคู่ต่อไป
กีฬาการแข่งขันสุนัขกระโดดไกล

ทีมนี้มาคนเดียว ไม่ต้องจับสุนัขสั่งให้นั่งและให้สัญญาณกระโดด สุนัขทีมนี้ชนะโดดไกล 30 ฟุต
กีฬาการแข่งขันสุนัขกระโดดไกล

อีกภาพของผู้ชนะ เท่สุดๆ
กีฬาการแข่งขันสุนัขกระโดดไกล

มีคลิปมาฝากด้วยจ้า