พระเมรุมาศ จำลอง  จ.สมุทรปราการ
ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ครับ