หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ

หาดลูกลม (ลูก-ลม)เป็นหนึ่งในชายหาดบนเกาะแสมสาร ที่มีบรรยากาศเงียบสงบ
และทัศนียภาพที่สวยงามจริงๆ น้ำทะเลสีครามสดใส มองเห็นเรือยาง แล่นอยู่ในทะเล
หาดทรายขาวละเอียด และมีจุดดำน้ำ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ

หาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บหาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บหาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บหาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บหาดลูกลม เกาะแสมสาร สัต-บ