กล้วยปิ้งราดน้ำผึ้ง
- กล้วยน้ำหว้าสุกห่าม
- น้ำผึ้งสำหรับราดกล้วย


กล้วยปิ้งราดน้ำผึ้ง


กล้วยน้ำหว้าสุกห่าม ปอกเปลือกนำไปย่างเหลืองเกรียม
กล้วยปิ้งราดน้ำผึ้ง

กล้วยสุกได้ที่พักให้เย็น จากนั้นก็ทับกล้วยให้แบนๆ
กล้วยปิ้งราดน้ำผึ้ง

ราดด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำกะทิตามชอบคะ
กล้วยปิ้งราดน้ำผึ้ง

ง่ายๆของหวานวันหยุด กล้วยปิ้งราดน้ำผึ้ง
กล้วยปิ้งราดน้ำผึ้ง