คนสวนป่า นาโนนฟาร์ม
ผืนดินเล็กๆเพียงไม่กี่ไร่ อยากปลูกต้นไม้ตามความฝัน
ให้นกอาศัย ที่อยู่หรือหากินกัน คงสักวันได้นั่งใต้ร่มใบบัง