อีกครั้งหนึ่งที่ผมได้แวะยามย่าเพราะเริ่มสนใจเรื่องทุเรียนขึ้นมาแล้ว
ผมมักกินทุเรียนแต่ยังบ่เคยได้กินสมอยาก พ่อตาเองกะมักกินทุเรียน ในปีหลังๆมานี้ผมคิดว่าเงินที่เสียไปกับการซื้อ
ทุเรียนมารับประทานสิอยู่ระหว่างหลายพันถึงหมื่นบาท ถามว่าเป็นจำนวนเงินมากหรือน้อย ผมว่าเป็นเงินจำนวนมาก
มากซ่ำได่กะมากซ่ำเงินคนชรา เงินผู้เฒ่าที่ได้มาทั้งปีป้อมใส่หรือคืนไปกับบักทุเรียนเบิดเลยละครับ
นี่แค่ซื้อตามตลาดนัดใกล้บ้านเด้นี่

ไปยามพี่น้องสีเอาข้าวเหนียวไปต้อนไปยามเพราะพี่น้องบ่ได้ทำนามีต้ะปลูกอ้อยปลูกมันเฮ้ดสวนยางกรีดยางพารา
สองเดือนที่แล้วที่มายามฝนยังบ่ตกมามื้อนี้ฝนตกมาหลายเที่ยวทำให้พืชผักต้นไม้ต้นหมากไม้เขียวชอุ่มหนาตา
สวนผักหมากไม้ของอยู่ของกินแบบพอเพียงแบบมีครบทุกอย่างที่จำเป็น ข้าวโพดกล้วยอ้อยหมากพริกบักเขือเปราะ
มาเที่ยวนี้เห็นเพิ่นต่อระบบน้ำสริงเก้อร์ใส่ในส่วนที่เป็นสวนผักผลไม้และสูบน้ำจากสระที่อยู่บ่ไกล
เสียเงินค่าท่อน้ำอุปกรณ์ค่าไฟฟ้าบ้างแลกกับความสะดวกสบายครับ


ทุเรียนโนนสุวรรณหลังต้นกล้าลงดิน 8 เดือน


ทุเรียนโนนสุวรรณหลังต้นกล้าลงดิน 8 เดือน


ครับมาเบิ่งต้นทุเรียนที่พวมแตกยอดแตกใบอ่อน
สอบถามได้ความว่าต้นทุเรียนประมาณยี่สิบต้นที่เห็นนี้ปลูกลงดินมาแล้วเป็นเวลาแปดเดือน
ปลูกจากต้นกล้าที่ราคาต้นละ 50 บาท แม่นบ่น้อต้ะยังสงสัยนำยุ่


ทุเรียนโนนสุวรรณหลังต้นกล้าลงดิน 8 เดือน


ทุเรียนโนนสุวรรณหลังต้นกล้าลงดิน 8 เดือน


ต้นนี้แตกยอดงามเป็นต้ะหน่าย ยอดอ่อนเอ้เล่เสียดายที่บ่แม่นแนวกินยอดได้


ทุเรียนโนนสุวรรณหลังต้นกล้าลงดิน 8 เดือน


ปู่เพิ่นเริ่มเริ่มขุดดินใส่โคนต้น รดด้วยน้ำฝนจากบ่อผิวดินผ่านหัวสปริงเกอร์แบบฝอย ให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีเดือนละครั้ง
ปุ๋ยเคมีสูตรได๋บุ๊ละลืมถาม มีการปลูกกล้วยไว้ใกล้ๆ เพื่อช่วยลดแสงแดดให้กับต้นทุเรียนซึ่งเพิ่นบอกว่าหลังกล้วยไข่
ออกเครือและตัดเครือแล้วกะสิเอาออกดอก ตัดโซ่นกอกล้วยออก


ทุเรียนโนนสุวรรณหลังต้นกล้าลงดิน 8 เดือน


ต้นนี้ใหญ่สูงกว่าทุกต้นป่บอกว่าปลูกก่อนต้นอื่นๆราวสองสามเดือน อายุราวๆบ่เกินหนึ่งปี
ใบเก่าหล่นไปใบใหม่ผลิออกมา ยังรอดครับ

เรื่องราวการปลูกทุเรียนเพื่อไว้กินในครอบครอบครัวปันพี่ปันน้องที่ผมพึ่งลงมือปลูก ปลูกแบบบ่คิดหยังหลาย
รอดกะดูแลรักษาจนกว่าจะออกดอกออกผล บ่รอดกะหามาปลูกใหม่ และโชคดีมีพี่น้องเพิ่นเริ่มปลูกล่วงหน้าไป
ได้มีหม่องมายามมาแงงมาศึกษาไปนำ

เฮียนใกล้กันปลูกก่อนผมบ่นาน ปลูกแบบบ่คลุมกันแดด ปลูกได้บ่โดนฝนตกเล่งลงมาทุเรียนต้นสามร้อยห้าสิบ
ห้าหกต้น ตายจ้อย พี่น้องอีกคนหนึ่งอยู่โนนสุวรรณคือกัน จกสาใหม่คูสาเอาหยังไปปลูกกะงามเบิดแต่ทุเรียนบ่งาม

ต้องเรียนรู้ศึกษากันไปให้ได้ให้สำเร็จครับ เพื่อแลกกับการประหยัดเงินซื้อทุเรียน มันแพงหลายกะบ่ซื้อกะได้ตั้ว
บ่ซื้อบ่ได้เพราะอยากกินครับ ซื้อทุเรียนกินตกปีละหมื่น สิบปีเป็นเงินแสน ว่าจั่งได๋กะสิปลูกให้ได้กินยุดอกครับ