โอยนอ...
เหิงนานแล้ว บ่เห็นแว มาถามข่าว
สาวมหาบ้านนี้ จำซายได้ แหน่บ่นอ
คิดถึงคราว ได้พบพ้อ กทม.พากันม่วน
ซวนกันโฮม หาพี่น้อง ไทบ้านบ่อนมหา


อยากถามข่าว ซั่นดอกหล่า ว่าซำบายดีอยู่บ่
ดนแล้วน้อบ่ได้เว้า คิดฮอดเจ้า คือเก่าเด้อ


คิดฮอดคือเก่า
คิดฮอดคือเก่าคิดฮอดคือเก่า