วงจรชีวิตของผีเสื้อ

หนอนผีเสื้อ หรือบุ้ง กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงาม


1. วางไข่ใช้เวลาฟักเป็นตัวหนอน 3-5 วัน
2. จากนั้นกลายเป็นตัวหนอนหากินใบไม้ ผลไม้ ระยะเวลาที่เป็นตัวหนอนนี้มีความเปลี่ยนเเปลงเกิดขึ้น
นอกจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นเเล้วบางชนิด สีสรร เเละ รูปร่าง ก็เเตกต่างกัน
3. กลายเป็นดักแด้เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะต้องมองหาสิ่งที่ที่จะลอกคราบเพื่อเข้าดักเเด้ซึ่งจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เเต่ภาย
ในเปลือกดักเเด้การพัฒนาต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นระยะที่มีการสะสมอาหารไว้อย่างเต็มที่เป็นที่หมายปองของเหล่าบรรดารตัวเบียนต่างๆ
ตัวหนอนของผีเสื้อเเต่ละชนิดจะเลือกที่เข้าดักเเด้ต่างกันไประยะดักเเด้ใช้เวลาประมาณ 7-10วัน
4. ตัวเต็มวัยคือผีเสื้อที่มีสีสรรสวยงามเริ่มต้นนับตั้งเเต่ออกจากดักเเด้ โดยผีเสื้อใชขาดันเปลือกดักเเด้ให้ปริเเตกออกเเละผีเสื้อที่มีปีกยับยู่ยี่จะออกมาใน ลักษณะห้อยหัวลงพร้อมถ่ายของเสียที่เป็นสีชมพูออกมา ในระยะเเรกปีกของผีเสื้อยังไม่สามารถเเผ่ได้จำเป็นต้องมีการปั้มของเหลวเรียกว่า ฮีโมลิมพ์ เข้าไปในเส้นปีกเเละต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการทำให้ปีกเเข็งพอที่จะใช้ในการบิน ผีเสื้อสามารถอยู่ ได้ 2-3 วัน บางชนิดอยู่ได้ 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดเเละเเต่ละช่วงอายุขัย