ดูร้างไร้ผู้คนบนทางเถื่อน
เสมือนเดินเดียวดายในไพรกว้าง
มิตรสหาย หลีกลี้ ระหว่างทาง
ก็อ้างว้าง ตามวิถี ผู้เดียวดาย.