มันห้านาทีเหลืองเชื่อม Yellow Cassava Root Boiled Sugar

มันห้านาทีเหลืองเชื่อม Yellow Cassava Root Boiled Sugar

มันห้านาทีเหลือง (ตามผู้ให้มาเพิ่นเอิ้น) หัวข้อภาษาฝรั่งหาลอกของเพิ่นใส่ ฮ่าๆ
ได้แนวมาลำหนึ่งมาตัดฝังไว้คูสาได้สามเหง่าครับ
ปลูกแปดเดือนจนหัวแก่ สามเหง่าขุดสามเทื่อเฉลี่ยตกเหง่าละสิบกิโล
ปุ๋ยบ่เคยใส่ยาบ่เคยฉีดสิอาศัยดูดกินนำผักนำขุมบักถั่วละมั้งครับ
ขุดเอาหัวแล้วฝังลำใส่หม่องเก่าบ่ฝังหลุมใหม่เพราะก่นบ่เข้าเฮ้ดแบบง่ายๆ คร้านกะแม่น

มันห้านาทีเหลืองเชื่อม Yellow Cassava Root Boiled Sugar

เอามาต้มใส่น้ำตาลทรายแดง มันเหลืองน้ำตาลแดงออกมาสีน้ำตาลไหม้แถมมีเส้นใยแต่แซ้บ
แซ้บครับมันห้านาทีเหลืองถ้าขุดหว่างห้าหกเดือนนิสิดีกว่ายุ่ผมว่า ขุดตอนยังบ่เป็นเส้น
เป็นของหวานราคาบ่แพงเนาะครับ น้ำตาลครึ่งกิโลสิบห้าบาทอย่างอื่นน้ำฟืนถ่านฟรี
ได้กินและแบ่งพี่น้อง โควิดมาทำให้งานหายากเงินหายาก เฮาต้องเฮ้ดแนวที่มันหาบ่ยาก
มาครับ หากินเผือกกินมันนำคูสานิละพุ่มเอาะเยาะเหลียวเห็นแต่ไกลๆ หาบ่ยาก ฮ่าๆ

บ่มีกะทิราดผ่าบักพร้าวคั้นบ่ทันเอาไว้ขุดเที่ยวหน้าค่อยราดกะทิแซ้บๆ ครับ