ปลูกไม้สักได้สร้างบ้านจริง Trying to grow Teak for House

ต้นสักที่ผมเว้าไว้แต่กระทู้เมื่อหลายปี มามื้อนี้มอายุครบ 19 ปีละครับ
หลังผ่านฝนผ่านหนาวผ่านแล้ง จากที่ซื้อเบี้ยมาจากที่ทำการอุทยานเขาใหญ่ 200 ต้นเมื่อปี 2544
ทั้งปลูกทั้งทิ่มมาถึงมื้อนี้เหลืออยู่ราวๆ สิบต้น
นี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุด หลานอายุสิบสองขวบกอดหุ้มพอดี
สิได้ไปตัดมาเฮ้ดบานประตูหน้าต่างบ้านอิหลีละบาดนี้
พากันฟ้าวปลูกเด้อครับไผมีที่ทางที่ว่างปลูกถ่าลูกถ่าหลานหรือปลูกคืนแผ่นดินเพิ่มความเขียวขจีกะดี

ปลูกไม้สักได้สร้างบ้านจริง Trying to grow Teak for House

ปลูกไม้สักได้สร้างบ้านจริง Trying to grow Teak for House

และสองภาพนี้กะเป็นสถานะของต้นสักในปีที่แล้งมากๆ บางปี ด้านล่างหรือโคนต้นสักเป็นป่าหญ้า
หญ้ากินนีสำหรับเล้ยงวัวควาย แล้งมากฝนบ่ตกตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤษภาคมของอีกปีหญ้าเ-่ยวแห้ง
ต้นสักก็ใบเ-่ยวร่วงเหมือนจะถูกเลื่อยขณะที่ต้นมะม่วงต้นไม้อื่นยังยืนต้นใบเขียวทั้งที่ที่โคนต้นก็คลุม
ด้วยหญ้าคือกัน แต่ถึงตอนนี้กะยังบ่ตายดอกครับ รอดตายมาสองสามแล้งแล้ว