กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: ๛อาลัยดาร์กี้ และประวัติของราชากันตรึมร็อค๛

Blogger
 1. #1

  อาลัยดาร์กี้ และประวัติของราชากันตรึมร็อค

  อาลัยพี่ดาร์กี้

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเลยครับ http://www.surinindex.com/dargy2.htm


  หมายรับสั่งที่อาลัยดาร์กี้ และประวัติของราชากันตรึมร็อค?. (แบบ ค.)

  สำนักพระราชวัง

  7 มกราคม 2548

  พระราชทานเพลิงศพ นายสมชาย คงสุขดี เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

  วันพุธที่ 8 มกราคม 2546 เวลา 16.00 น. พระราชทานเพลิง
  วันที่
  หน้าที่ พนักงานพระราชพิธี
  8 ม.ค.2546
  นำหมายเรียน เจ้าภาพศพ นายสมชาย คงสุขดี
  เพื่อทราบ
  ติดต่อขอรับ-บเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธี
  สำนักพระราชวังไปปฏิบัติ เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น
  ทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการ

  อาลัยดาร์กี้ และประวัติของราชากันตรึมร็อคอาลัยดาร์กี้ และประวัติของราชากันตรึมร็อค..

  ผู้รับรับสั่ง

  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ นายสมชาย คงสุขดี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้

  หาก นายสมชาย คงสุขดี จะหยั่งทราบได้ด้วยญาณวิถีใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงส่งยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

  ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตร ธิดา และหลาน ๆ พร้อมเครือญาติของ นายสมชาย คงสุขดี ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูลสืบไป


  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า

  นางสุมาลี คงสุขดี ภรรยา
  และครอบครัวคงสุขดี
  กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ
  นายสมชาย คงสุขดี
  (ดาร์กี้ กันตรึมร็อค)
  วันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๔๖
  ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.สุรินทร์
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
  เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม
  วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
  เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศน์ ๑ ธรรมาสน์
  เวลา ๑๔.๐๐ น. สวดมาติกา ? ทอดผ้าบังสุกุล
  เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชทานเพลิงศพ
  วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖
  วลา ๑๗.๐๐ น. บำเพ็ญกุศล เก็บอัฐิ เป็นเสร็จพิธี
  อาลัย สมชาย คงสุขดี

  สม เชิงสมชาติเชื้อ สมชื่อ

  ชาย หนึ่งนี้นามระบือ ยิ่งแล้ว

  คง คุณค่าคนถือ เยี่ยงปราชญ์ เปรื่องปราด

  สุขดี เถิดเพื่อนแก้ว สูฟ้าฟากสวรรค์

  คือคนของชุมชน คือปราชญ์ชนของแผ่นดิน

  หน่อเนื้อศิลปิน อหังการคนสามัญ

  คิดค้นจากคุณค่า ภูมิปัญญามาสร้างสรรค์

  หาญกล้าขึ้นประชัน ประกาศก้องให้โลกรู้

  คือคนอุดมการณ์ ผู้สืบสานงานต่อสู้

  มุ่งมั่นกตัญญู ต่อบ้านเกิดต่อแผ่นดิน

  โจ๊ะ! พรึม กันตรึมก้อง จะป่าวร้องไม่สูญสิ้น

  ตำนานเมืองสุรินทร์ จำร่ำลือชื่อ ?ดาร์กี้?

  การงานเกียรติยศ ต้องจารจดบนวิถี

  ?สมชาย คงสุขดี? อีกร้อยพันจะสืบแทน

  สนั่น ชูสกุล

  ๓ มกราคม ๒๕๔๖

  ครอบครัวของ ?ดาร์กี้กันตรึมร็อค?
  ?สมชาย คงสุขดี?

  ณพ่อ บุญจันทร์ คงสุขดี ครูเจรียง และกันตรึม แห่งจังหวัดสุรินทร์

  คุณแม่ ประยูรญาติ คงสุขดี นางสกุลเดิม ?เป็นเครือ?

  นอกจากมีอาชีพทำนา อยู่บ้านนาตัง ตำบลเขวา กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ท่านทั้งสองยังเป็นศิลปินพื้นบ้าน ร้องรำทำเพลง สวดมนตร์สู่ขวัญงานพิธีมงคล และงานประเพณีต่าง ๆ

  คุณพ่อและคุณแม่ของคุณดาร์กี้ ได้ตั้งคณะกันตรึมเป็นครั้งแรก ในนามคณะ ?แสงจันทร์ประยูรญาติ? และได้ใช้ศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้เป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวด้วย เคยแสดงออกรายการวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งรับลูกศิษย์สั่งสอนศิลปะเจรียง, กันตรึมมาหลายรุ่นแล้วจึงเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป
  · ทั้งสองท่านได้ให้กำเนิดบุตรจำนวน ๑๐ คน ได้แก่

  ๑) นายสุทิศ คงสุขดี เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ในช่วงวัยอันสั้นและพิการขาทั้งสองข้างของ สุทิศ ได้มีบทบาทสำคัญต่อวงการกันตรึม คือ ได้ประยุกต์เครื่องดนตรีฝรั่งเข้ากับกันตรึมเป็นคนแรก และมีส่วนสร้างน้องชายคนที่สี่ คือ สายชาย ให้เป็น ?ดาร์กี้ กันตรึมร็อค? ในปัจจุบัน ทั้งด้านดนตรีผสมผสานใหม่เข้ากับของดั้งเดิม และสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรมอีกด้วย

  ๒) นายสมศักดิ์ (ศักดิ์) คงสุขดี สมรสกับ นางนฤมล แถวทิม เป็นผู้รับทำหน้าที่ผู้จัดการคณะกันตรึมแทนที่สุทิศแทบทุกอย่าง เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับดาร์กี้มาแต่ต้น ทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่ผู้จัดการ และนักดนตรีประจำคณะ

  ๓) นางจิระพันธ์ (จุ่ม) คงสุขดี อดีตผู้ก่อตั้งคณะดวงใจเพชรสุรินทร์ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  ๔) นายสมชาย คงสุขดี (ดาร์กี้) ผู้วายชนม์

  ๕) นายแสงดาว (ดาว) คงสุขดี ตำแหน่งในวง ดูแลทั่วไป เพอคัชชั่น กลอง คีย์บอร์ด เบส ร้อง และประพันธ์เพลง อาทิ น้ำตาผู้ชาย แก้วรอริน

  ๖) นางจิตรา (จุ๊) มีบทบาทในคณะตั้งแต่แรก ด้านร่วมแสดง ร้องนำประจำวง ดูแลซ้อมเต้นและเครื่องแต่งตัวนางรำหางเครื่อง ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน

  ๗) นางจิระภา (จี๊) มีบทบาทในคณะ คือร่วมแสดง รำ ร้อง และช่างเสริมสวยประจำคณะ

  ๘) นายสุริยัน (ดุล) จบปริญญาตรีพลศึกษา นักกีฬาเซปักตะกร้อ ตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ และเป็นนักร้องเสริมในคณะ

  ๙) นายสมถวิล (เอี่ยม) ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสวายวิทยา หนึ่งในทีมตะกร้อจังหวัด

  ๑๐) นายสมบัติ (หง่า) ทหารเกณฑ์ประจำการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ร้อง รำ และตลก ในวงดนตรีของกองทัพ จทบ.สุรินทร์

  ปัจจุบัน พ่อบุญจันทร์ หรือแสงจันทร์ และแม่ประยูรญาติ สูงวัยมากแล้วและสุขภาพไม่ดีนัก มรดกทางปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมได้ตกทอดมาสู่รุ่นลูก ๆ แทบทุกคน และได้ก่อตั้งคณะตามลำดับ คือ คณะดาร์กี้กันตรึมร็อค คณะเมืองช้างและคณะดวงใจเพชรสุรินทร์

  บัดนี้ ดาร์กี้ ก็มาจากไป ท่ามกลางความอาลัยรักนับถือในผลงาน และรักในอุปนิสัยเป็นผู้ให้

  อนาคตพี่น้อง ?คงสุขดี? จะรื้อฟื้น ?คณะเมืองช้าง? กับ ?คณะดวงใจ เพชรสุรินทร์? อีกครั้ง.

  แด่? ดาร์กี้ พระเอกหน้าดำ
  ชื่อ ?ดาร์กี้? ตัวดำโดยกำเนิด

  แต่ใจขาวด้วยเทิดสำนึกถิ่น

  เลือดพื้นบ้าน มิแห้งเหือด เลือดสุรินทร์

  เป็นไอ้หนุ่มศิลปิน กันตรึม ตรัว

  เจรียง ตรัว ยัว เจิ๊ด กำเนิด เพล็อว

  เมียน แม เอ็อว บอง ปโอน สลัน ทั่ว

  ฝึกวิชาวัฒนธรรมประจำตัว

  กล้าร้องไห้ กล้ายิ้มหัว ด้วยตัวตน

  เป็นพระเอกหน้าดำน้ำใจดี

  เป็นปฏิภาณกวีดนตรีด้น

  เป็นนักเลงบ้านนอกบอกรักคน

  เป็นลูกทุ่งขแมร์บนถนนเมือง
  เปิดกรุอีสานใต้ให้โลกรู้

  เปิดตำนานอีสานผู้ให้โลกเลื่อง

  เปิดวิญญาณบรรพบุรุษให้รุ่งเรือง

  เปิดสันดานสืบเนื่องให้สำนึก
  บางฝันอันยิ่งใหญ่ ?ไอ้หนุ่มดาร์กี้?

  ?สมชาย คงสุขดี? คงรู้สึก

  คงสุขด้วยภาระสวรรค์อันล้ำลึก

  ผ่านเพลงฝึกเพาะบ่มจนสมชาย

  เคล้าสนุก?คลุกหวาน?ผ่านเศร้าแล้ว

  แก้วรอริน ?เวียนแก้ว? แล้วสหาย

  ซอคู่ชีพ? ซอเดินทาง? ซอข้างกาย

  ยังเคยสีซอสุท้ายให้เพื่อนฟัง!

  ซอคู่ชีพ? ซอจำพราก? เมื่อจากตาย
  ใครจะสีซอสุดท้ายให้โลกฟัง! 2. #2
  บ่าวบ้านไกล
  Guest
  อันนี้เพิ่งได้อ่าน ขอแสดงความ:)อาลัยกับคนที่มีผลงานดีนำเด้อ

 3. #3
  ร่วมกิจกรรมนำความรู้ สัญลักษณ์ของ เซียนเมา
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  ที่อยู่
  Suratthani
  กระทู้
  1,652
  ผมก็เป็นอีกคนที่ติดตามผลงาน ขออาลัยด้วยความคาระวะ...ธุจ้าธุจ้าธุจ้า

 4. #4
  บ่าวลำชี
  Guest
  ติดตามผลงานเพิ่นมากะโดนแล้ว เพิ่นเป็นศิลปินอีสานใต้ในดวงใจคนหนึ่งครับ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •