ฝากรูปแทนใจ - บรรเจิด ทองแท้
_________________________________________________
[wma=380,70]http://baanmaha.us/mount/%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4/03.%20%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4%20%B7%CD%A7%E1%B7%E9%20-%20%BD%D2%A1%C0%D2%BE%E1%B7%B9%E3%A8.wma[/wma]
_________________________________________________