งานธาตุขาดรัก - บรรเจิด ทองแท้
_________________________________________________
[wma=380,70]http://baanmaha.us/mount/%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4/04.%20%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4%20%B7%CD%A7%E1%B7%E9%20-%20%A7%D2%B9%B8%D2%B5%D8%A2%D2%B4%C3%D1%A1.wma[/wma]
_________________________________________________