คืนนี้อยู่กับพี่พรุ่งนี้อยู่กับใคร - บรรเจิด ทองแท้
_________________________________________________
[wma=380,70]http://baanmaha.us/mount/%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4/07.%20%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4%20%B7%CD%A7%E1%B7%E9%20-%20%A4%D7%B9%B9%D5%E9%CD%C2%D9%E8%A1%D1%BA%BE%D5%E8%BE%C3%D8%E8%A7%B9%D5%E9%CD%C2%D9%E8%A1%D1%BA%E3%A4%C3.wma[/wma]
_________________________________________________