รอยเล็บที่ระลึก - บรรเจิด ทองแท้
_________________________________________________
[wma=380,70]http://baanmaha.us/mount/%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4/08.%20%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4%20%B7%CD%A7%E1%B7%E9%20-%20%C3%CD%C2%E0%C5%E7%BA%B7%D5%E8%C3%D0%C5%D6%A1.wma[/wma]
_________________________________________________