วาสนานาแก่น - บรรเจิด ทองแท้
_________________________________________________
[MEDIA]
[wma=380,70]http://baanmaha.us/mount/%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4/09.%20%BA%C3%C3%E0%A8%D4%B4%20%B7%CD%A7%E1%B7%E9%20-%20%C7%D2%CA%B9%D2%B9%D2%E1%A1%E8%B9.wma[/wma]
[/MEDIA]
_________________________________________________